Bel

0903 69 006

1,5 €/min.

Openingsuren

 • Ma 09h00 - 22h00
 • Di 09h00- 22h00
 • Wo 09h00 - 22h00
 • Do 09h00 - 22h00
 • Vr 09h00 - 22h00
 • Za 10h00 - 20h00
 • Zo 10h00 - 20h00
 


 

Disclaimer: juridische modeldocumenten kunnen geen juridisch advies vervangen en worden enkel bij wijze van algemeen voorbeeld ter beschikking gesteld. Niet-juristen lopen het risico de gebruikte bewoordingen verkeerd of onvolledig te interpreteren. Jurifoon is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de gebruiker deze modeldocumenten aanwendt.

Overzicht van beschikbare modeldocumenten

Echtelijke moeilijkheden

 • verzoekschrift vredegerecht wederzijdse rechten en plichten
 • modelovereenkomst regeling kinderen
 • Verzoekschrift verzoeningsprocedure vredegerecht

Huwelijk en samenwonen

 • Model samenwoningsovereenkomst
 • Model verklaring wettelijke samenwoonst
 • Model verklaring beëindiging wettelijke samenwoonst
 • Verzoekschrift vrederechter woonplaats wettelijk samenwonenden

Huren woning als hoofdverblijfplaats

model huurovereenkomst hoofdverblijfplaats voor korte duur
- model huurovereenkomst hoofdverblijfplaats voor 9 jaar
- wettelijk verplichte bijlagen bij een huurovereenkomst hoofdverblijfplaats
- modelbrief huuropzeg van drie maanden door de huurder
- modelbrief huuropzeg einde overeenkomst (verhinderen automatische verlenging)
- modelbrief huuropzeg van zes maanden door de verhuurder
- model verzoekschrift vrederechter oproeping verzoening
- model verzoekschrift vrederechter voor verhuurders (betaling huur)
- model verzoekschrift vrederechter voor verhuurders (verbreking)
- model verzoekschrift vrederechter voor verhuurders (uitdrijving)
- model verzoekschrift vrederechter voor huurders (verbreking)
- model verzoekschrift vrederechter voor huurders (vrijgeven huurwaarborg)
- model verzoekschrift vrederechter voor huurders (uitvoeren werken)

Handelshuur

 • Model onderhandse handelshuurovereenkomst
 • Modelbrief opzegging door huurder
 • Model verzoek aan vrederechter om partijen op te roepen (prijsaanpassing bij hernieuwing hadelshuur)
 • Modelbrief aanvraag huurhernieuwing
 • Modelbrief weigering huurhernieuwing
 • Verklaring voor vrederechter onderhandse beëindiging huur
 • Model opzegging door aankoper of verkrijger
 • Model betekening van huuroverdracht of onderverhuring
 • Model verzet tegen huuroverdracht of onderverhuring
 • Modelbrief kennisgeving verbouwingen
 • Modelbrief weigering verbouwingen
 • Overeenkomst verbouwingen

Kopen

 • modelbrief ingebrekestelling verborgen gebreken
 • modelbrief weigering levering
 • modelbrief productgarantie
 • modelbrief wet consumentenkrediet
 • verzoekschrift om betalingstermijnen te bekomen (consumentenkrediet)
 • verzoekschrift verzoeningsprocedure vredegerecht
 • model proces-verbaal vrijwillige verschijning

Lenen

 • modelbrief wet consumentenkrediet
 • verzoekschrift om betalingstermijnen te bekomen (consumentenkrediet)
 • model onderhandse leningsovereenkomst

Financiële moeilijkheden

 • modelbrief consumentekrediet
 • verzoekschrift tot het bekomen van afbetaling in termijnen
 • verzoekschrift collectieve schuldenregeling

Erven

 • model eigenhandig testament
 • checklist akte van bekendheid
 • verzoekschrift aanvaarden erfenis onder voorrecht van boedelbeschrijving (ouders namens kind)
 • verzoekschrift verwerpen erfenis (ouders namens kind)
 • verzoekschrift aanstelling voorlopig bewindvoerder
 • model medisch attest

Familie

 • verzoekschrift afschaffing onderhoudsbijdrage
 • verzoekschrift vaststelling van een onderhoudsgeld
 • verzoekschrift tot verhoging onderhoudsgeld
 • verzoekschrift tot vermindering onderhoudsgeld
 • verzoekschrift onderhoudsgeld met loondelegatie
 • verzoekschrift meerderjarig kind tegen vader/moeder (onderhoudsgeld)
 • verzoekschrift vader/moeder tegen meerderjarig kind (onderhoudsgeld)
 • modelbrief aan burgerlijke stand tot bekomen van een bewijs van woonst
 • Verzoekschrift aanvraag verlengde minderjarigheid
 • Model medisch attest (verlengde minderjarigheid)
 • Verzoekschrift aanstelling voorlopig bewindvoerder
 • Verzoekschrift om een einde te stellen aan de voorlopige bewindvoering
 • Model omstandig medisch attest
 • Bijzondere machtiging voorlopig bewindvoerder onderhandse verkoop

Geesteszieken

 • verzoekschrift dringende inobservatieneming
 • model omstandig geneeskundig verslag
 • verzoekschrift inobservatieneming
 • verzoekschrift tot opneming ter verpleging in een gezin

Bouwen

 • modelbrief ingebrekestelling aannemer
 • modelbrief verborgen gebreken
 • modelbrief tienjarige aansprakelijkheid architect
 • modelbrief tienjarige aansprakelijkheid aannemer
 • verzoekschrift verzoeningsprocedure vredegerecht

Burenruzie

 • model ingebrekestelling beplantingen
 • model ingebrekestelling recht van uitweg
 • model verzoekschrift verzoeningsprocedure vredegerecht
 • proces-verbaal vrijwillige verschijning

Eigen zaak starten

 • Checklist van te volgen stappen bij opstarten eigen zaak
 • Modelformulier aanmelding BTW