Bel

0903 69 006

1,5 €/min.

Openingsuren

 • Ma 09h00 - 22h00
 • Di 09h00- 22h00
 • Wo 09h00 - 22h00
 • Do 09h00 - 22h00
 • Vr 09h00 - 22h00
 • Za 10h00 - 20h00
 • Zo 10h00 - 20h00
 


Huren

U kunt met alle vragen over verschillende vormen van huur bij Jurifoon terecht:
 
- woninghuur, handelshuur, huur tweede verblijfplaats, huur garage, huur kantoor...
 
Jurifoon analyseert, adviseert en begeleidt.
 
Voorbeelden van vragen over woninghuur
 
1. Woninghuurovereenkomst afsluiten:
 
Weet waar je aan begint! Bel Jurifoon voor advies bij het opstellen en afsluiten van een huurovereenkomst.
 
Opgelet: de woninghuurwet beperkt thans in belangrijke mate de vrijheid om te contracteren. Gebruik geen oude voorbeelden van overeenkomsten.
 
Jurifoon helpt u met gratis modellen van huurovereenkomsten die aangepast zijn aan de specifieke behoeften van de gebruiker en die steeds rekening houden met de laatste stand van zaken van de wetgeving. Bij eventuele geschillen maakt dit uiteindelijk het grote (financiële) verschil. Algemene modellen leiden al te vaak tot gebruik van clausules die niets terzake doen en veroorzaken al te vaak onduidelijkheid.
 
- model huurovereenkomst hoofdverblijfplaats voor een duur van drie jaar of minder
- model huurovereenkomst hoofdverblijfplaats voor negen jaar
- wettelijk verplichte bijlagen bij een huurovereenkomst hoofdverblijfplaats
 
 
2. Woninghuurovereenkomst beëindigen:
 
Jurifoon helpt u nagaan over welke opzegmogelijkheden u beschikt.
 
Opgelet: soms zijn de bepalingen in uw contract onwettig en beschikt u over andere opties dan hetgeen contractueel voorzien is.
 
Vergeet niet om na te gaan of de Vlaamse regels met betrekking tot woonkwaliteit uw dossier niet kunnen ondersteunen! U kunt gratis gebruik maken van
 
- modelbrief huuropzeg van drie maanden door de huurder
- modelbrief huuropzeg einde overeenkomst (verhinderen automatische verlenging)
- modelbrief huuropzeg van zes maanden door de verhuurder
 
3. Woninghuur Herstellingen
 
Een eeuwig twistpunt tussen huurders en verhuurders. Bovendien voldoen veel contractuele bepalingen niet aan de strenge nieuwe wet. Jurifoon helpt u bepalen of de herstelling ten laste van de huurder dan wel van de verhuurder valt.
 
 
4. Woninghuur Geschillen
 
Wanneer huurder en verhuurder er samen niet uit komen moeten meer dwingende stappen worden gezet.
Dit kan in veel gevallen zonder tussenkomst van een advocaat. 
Doe het zelf en bespaar honderden Euro aan onkosten en erelonen maar dan wel op de correcte manier en onder begeleiding van een ervaren vakman: 
 
- model verzoekschrift vrederechter oproeping verzoening
- model verzoekschrift vrederechter voor verhuurders (betaling huur)
- model verzoekschrift vrederechter voor verhuurders (verbreking)
- model verzoekschrift vrederechter voor verhuurders (uitdrijving)
- model verzoekschrift vrederechter voor huurders (verbreking)
- model verzoekschrift vrederechter voor huurders (vrijgeven huurwaarborg)
- model verzoekschrift vrederechter voor huurders (uitvoeren werken)
 

5. Handelshuur

 • Model onderhandse handelshuurovereenkomst
 • Modelbrief opzegging door huurder
 • Model verzoek aan vrederechter om partijen op te roepen (prijsaanpassing bij hernieuwing hadelshuur)
 • Modelbrief aanvraag huurhernieuwing
 • Modelbrief weigering huurhernieuwing
 • Verklaring voor vrederechter onderhandse beëindiging huur
 • Model opzegging door aankoper of verkrijger
 • Model betekening van huuroverdracht of onderverhuring
 • Model verzet tegen huuroverdracht of onderverhuring
 • Modelbrief kennisgeving verbouwingen
 • Modelbrief weigering verbouwingen
 • Overeenkomst verbouwingen